Зміст № 2 (2013 року) журналу “Кровообіг та гемостаз”

 • Академік М.М. Амосов – 100 років з дня народження  5

 • О.В. Коркушко, Є.Д. Осьмак
  Вікові особливості мозкового кровообігу, розумової працездатності в умовах гіпоксії у здорових людей похилого віку з різним типом старіння –– фізіологічним і прискореним (передчасним) 7

 • В.В. Красівська, О.В. Стасишин
  Вплив на гемостаз ex vivo/in vitro шунтових препаратів у хворих на гемофілію з інгібітором  27

 • Т.В. Анікєєва, А.С. Воробйов
  Інструментальні  та лабораторні можливості оцінки структурно-функціонального стану міокарда у пацієнтів з постінфарктним кардіосклерозом  33

 • О.Є. Березін, О.О. Кремзер
  Циркулюючий остеопонтин як маркер раннього атеросклеротичного ураження коронарних артерій у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу 37

 • Ю.В. Зінченко, А.О. Бородай, М.Р. Ікоркін
  Частота виявлення ознак тромбоутворення у хворих з тріпотінням передсердь 45

 • Л.І. Кардашевська, Є.С. Міхайліченко
  Вплив мельдонію (ВАЗОПРО) на безбольову ішемію міокарда у пацієнтів з хронічною ішемічною хворобою серця 52

 • А.Є. Поляков, А.В. Степанова
  Неспецифічне системне запалення у хворих з помірними формами гіпертонічної хвороби 58

 • В.В. Бойко, В.О. Прасол, К.В. Мясоедов, О.М. Корнейко
  Значення попередників карнітину в лікуванні хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок 63

 • Л.А. Стаднюк, В.Ю. Приходько, В.В. Чайковська
  Д.Ф. Чеботарьов – засновник системи геріатричної підготовки в Україні 68

 • М.Т. Ватутін, М.О. Хрістиченко, Є.В. Картамишева, О.В. Кетінг
  Тривожні розлади та серцево-судинні захворювання 72

 • О.О. Ханюков
  Вибір оптимального медикаментозного лікування пацієнтів з мультифокальним атеросклерозом (хронічною ішемічною хворобою серця та атеросклеротичним ураженням артерій нижніх кінцівок) 80

 • М.Т. Ватутін, Є.В. Єщенко
  Навчання самоконтролю та самодопомоги хворих, які страждають на виражену хронічну серцеву недостатність 86

 • Е.Н. Клігуненко, О.С. Козина
  Вплив еноксипарину на плазмові білки гемостазу 91

 • І.А. Антонюк-Щеглова
  Вплив мелатоніну на реологічні властивості крові в осіб похилого віку 97

 

 

 

.

Последнее обновление (21.01.15 19:51)