Зміст № 1 (2013 року) журналу “Кровообіг та гемостаз”

1. В.Б. Шатило, І.А. АнтонюккЩеглова, Е.М. Бодак, В.О. Іщук, О.В. Бондаренко, С.С. Наскалова. Комплексний коригувальний вплив мелатоніну на прояви метаболічного синдрому у хворих похилого віку 5

2. В.Н. Середюк. Роль васкулоендотеліального фактора росту в декомпенсації хронічного легеневого серця: у фокусі – поєднане застосування інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту та блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ 13

3. І.І. Топчій, О.Б. Тверетінов, О.М. Щенявська, О.М. Кірієнко. Антиоксидантний потенціал та функціонально-морфологічні показники ендотелію у хворих на хронічний гломерулонефрит в процесі лікування 19

4. О.М. Радченко, О.Я. Королюк. Діуретики та вуглеводний метаболізм: проспективне спостереження 24

5. І.А. Плеш, Л.І. Гайдич. Компресійноодекомпресійна проба у хворих з есенційною гіпертензією ІІ стадії: діагностична оцінка 27

6. О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, Ю.В. Гавалко, С.С. Наскалова, О.М. Гриб, Е.М. Бодак. Регіональні особливості шлункового кровотоку і агрегаційна активність тромбоцитів у здорових та хворих людей літнього віку з хронічним гастритом 31

7. О.С. Гавриш, В.А. Кричкевич. Скоротливий міокард ішемізованої зони лівого шлуночка при хронічній коронарній недостатності 37

8. Е.Н. Мініна, І.Б. Куцевол. Вікові особливості кардіогемодінамічних модифікацій у жінок при терміновій адаптації до фізичного навантаження 44

9. Г.А. Ігнатенко, А.О. Фаєрман, М.К. Пола, О.А. Фаєрман. Корекція порушень дифузійної здатності легень у хворих із серцевою недостатністю ішемічної етіології 49

10. М.А. Оринчак, О.М. Шеремета. Несприятливі чинники важкості перебігу серцевої недостатності у хворих на артеріальну гіпертензію 52

11. С.В. Валуєва. Український регістр «STIMUL»: результати однорічного спостереження за пацієнтами, які перенесли Q-інфаркт міокарда 57

12. О.В. Бондаренко. Дисфункція ендотелію у пацієнтів похилого віку з гіпертонічною хворобою та інсулінорезистентністю і участь пінеальної залози в розвитку цих порушень 63

13. Г.А. Ігнатенко, І.В. Мухін, О.В. Башкірцев. Динаміка клінічних проявів і циркадного профілю артеріального тиску у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та супутньою ішемічною хворобою серця 68

14. Г.М. Христофорова, Л.М. Єна. Вплив триметазидину у складі комбінованої гемодинамічної терапії на циркадні ритми артеріального тиску та ступінь пресорних реакцій під час фізичного стресу у хворих похилого віку з артеріальною гіпертензією та супутньою ішемічною хворобою серця 73

15. О.В. Коркушко, С.М. Кузнєцова, Ф.В. Юрченко, Є.Д. Осьмак. Вікові особливості церебральної гемодинаміки в умовах нормобаричної гіпоксії по даним реоенцефалографічного дослідження і ультразвукового дуплексного сканування 80

16. О.В. Синяченко, А.К. Павлюченко, Л.В. Лукашенко, П.О. Синяченко. Фізикоохімічні властивості крові при офтальмопатіях у хворих на артрит 87

17. М.Я. Доценко, С.С. Боєв, І.О. Шехунова, Л.В. Герасименко, В.О. Дєдова. Зміна якості життя хворих з артеріальною гіпертензією та ознаками недиференційованої дисплазії сполучної тканини в процесі лікування 92

18. До дня народження Г.А. Ігнатенка 97

 

Последнее обновление (11.02.14 15:02)